« Povratak na sadržaj Broj 9 | Godina 2012

Puno vozača nije čulo za Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi

Korištenje EISN treba doprinijeti eliminiranju prometnih gužvi koje nastaju nakon banalnih nezgoda s minornom štetom, jer vozači ne pomjeraju svoja vozila i čekaju dolazak policije. Osiguravatelji bi stoga, zajedno s policijom, trebali dodatno educirati građane da u ovakvim situacijama koriste Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi
[Eldar Dizdarević]

Krajem juna u Sarajevu je u organizaciji Udruženja društava za osiguranje u FBiH održan okrugli stol pod nazivom "Primjena Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi i poboljšanje saradnje s policijskim upravama u rješavanju naknada štete uslijed saobraćajnih nezgoda". 
U radu okruglog stola su osim predstavnika osiguravajućih društava i članova Udruženja sudjelovali i predstavnici Ekspertnog tima MUP-a Federacije BiH, Agencije za nadzor osiguranja, Biroa Zelene karte i Zaštitnog fonda BiH, a razvila se veoma aktivna diskusija na temu primjene Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći (EISN) te o mogućnostima poboljšanja policijskih zapisnika o uviđaju saobraćajne nezgode i saradnje u pogledu pribave zapisnika. Podsjetimo da Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH u čl. 158. st. 3. nalaže popunjavanje Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi u slučajevima saobraćajnih nezgoda u kojima nema povrijeđenih i u kojima je nastala samo manja materijalna šteta.
Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi je pisani obrazac koji učesnici u saobraćajnoj nezgodi s manjom materijalnom štetom popunjavaju nakon nezgode. To je unificirani obrazac, koji je izrađen prema standardima Evropskog komiteta osiguranja i jedinstven je na cijelom evropskom prostoru. 
Cilj Evropskog izvještaja je da se na brz i jednostavan način utvrdi šteta i nadoknadi bez prethodnog utvrđivanja odgovornosti bilo kojeg učesnika u saobraćajnoj nesreći
Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi vlasnici vozila u BiH dobivaju od osiguravajuće kuće prilikom zaključivanja police osiguranja od autoodgovornosti, a vozači ga trebaju uvijek imati u svojim vozilima.
Cilj Evropskog izvještaja je da se na brz i jednostavan način utvrdi šteta i nadoknadi bez prethodnog utvrđivanja odgovornosti bilo kojeg učesnika u saobraćajnoj nesreći. Ukoliko se obje strane nakon saobraćajne nezgode usaglase o ispunjavanju Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi, dužni su da prvo uklone svoja vozila s kolovoza, kako ne bi smetala normalnom odvijanju saobraćaja te da potom popune Izvještaj. Ono što je najvažnije u ovoj situaciji je da učesnici saobraćajne nezgode ne smiju napustiti mjesto nezgode dok obje strane ne potpišu Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi.
Evropski izvještaj ima dva primjerka, original i kopiju, koji su namijenjeni učesnicima u nezgodi. Na poleđini izvještaja nalazi se uputstvo za popunjavanje, kao i uputstva za postupanja u svim ostalim nezgodama.
Jedan primjerak popunjavaju oba lica i to svatko svoju rubriku, u kojima se traže podaci o vlasniku vozila, vozaču, vozilu, osiguravajućoj kući, kao i o načinu kontakta između vozila. Učesnici moraju popuniti i rubriku u kojoj se traže podaci o osiguravaču od autoodgovornosti, odnosno osiguravajućoj kući koja je izdala policu osiguranja te navesti da li su kasko osigurani ili ne.
U centralnom dijelu obrasca nalazi se spisak najčešćih radnji vozilom koje su prethodile saobraćajnoj nezgodi. Tu oba učesnika treba da markiraju kvadratić ispred rečenice koja najpreciznije opisuje situaciju u kojoj su bili neposredno prije kontakta vozilima. Ispod toga nalazi se polje u koje treba da se ucrta skica mjesta događaja.
Osim skice preporučljivo je da učesnici u nezgodi fotografišu ili snime mjesto saobraćajne nezgode. S Evropskim izvještajem o saobraćajnoj nezgodi učesnici se upućuju u osiguravajuću kuću gdje se dalje radi na procjeni i naplati štete od osiguravatelja lica koje je skrivilo nezgodu.
 
Zašto se EISN-a još uvijek ne koristi dovoljno?
Dakle, popunjavanje ovog jedinstvenog obrasca nije ni teško, ni komplikovano, ali se popunjava samo onda kada su obje strane saglasne, u suprotnom se moraju pozvati policijski službenici radi pravljenja uviđaja i sačinjavanja zapisnika.
Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi koristi se širom svijeta kao dio uobičajene procedure, a policijski službenici pozivaju se na mjesto samo teških saobraćajnih nezgoda. Kod nas se ovaj princip procjene i naplate štete vrlo malo koristi, a mnogi čak i ne znaju da ovakav izvještaj postoji. Zbog toga je, između ostalog, na pomenutom okruglom stolu razmatrana mogućnost poboljšanja i unaprjeđenja primjene EISN-a.
"Evropsko izvješće o nezgodi je valjan dokument za prijavu štete. Kod nas se on koristi već dugi niz godina i BSO svojim osiguranicima prilikom izdavanja police daje i primjerak Evropskog izvješća. U pravilu se koristi kod prometnih nezgoda s manjom materijalnom štetom i kad su vozila nakon nezgode pokretna. Njegovo korištenje treba doprinijeti eliminiranju prometnih gužvi koje nastaju nakon banalnih nezgoda s minornom štetom jer vozači ne pomjeraju svoja vozila i čekaju dolazak policije. Osiguravatelji bi skupa s policijom trebali educirati građana da u ovakvim situacijama koriste evropsko izvješće", rekao je Željko Pervan, direktor BSO Sarajevo i predsjednik Udruženja društava za osiguranje u BiH. 
Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi popunjava se samo onda kada su obje strane saglasne o načinu nastanka nezgode, u suprotnom se mora pozvati policija
"Zemlje u okruženju čak propisuju kako je blokada prometa, odnosno ne sklanjanje vozila u ovakvim slučajevima, prekršaj. Zlouporaba evropskih izvješća u malom broju slučajeva ne smije biti izgovor za njegovo ne korištenje. Svakako da bi primjena bonusa i malusa za premiju u obveznom osiguranju preveniralo eventualne zlouporabe", dodao je Pervan.
Slično kažu i u Sarajevo osiguranju. "U našoj osiguravajućoj praksi preuzimanja osiguranja, procjeni i likvidaciji šteta konstantno primjenjujemo obrazac Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi, po univerzalnom jedinstvenom uputstvu za njegovu upotrebu, što znači da ga svakom osiguraniku prilikom izdavanja police osiguranja autoodgovornosti uručimo i objasnimo njegovu namjenu, a isti prihvatamo kao validan dokument prilikom obrade manjih materijalnih šteta. Naime, ukoliko oštećeni prijavi štetu i kao dokaz ponudi Evropski izvještaj o nezgodi, naši procjenitelji pozivaju oba učesnika nezgode da postave svoja vozila u položaj u kojem se desila šteta, fotografišu ih, prihvate ispravno popunjeni obrazac Evropski izvještaj o nezgodi s grafičkom skicom nezgode i potpisom oba učesnika, kao i fotografije s lica mjesta nezgode ukoliko su ih učesnici uradili, i to se prihvati kao dokaz koji zamjenjuje zapisnik policije. Do sada nismo imali problema u primjeni ovog izvještaja", kazao je Rašid Laković iz Sarajevo osiguranja.
No, to ipak ne znači da pri primjeni EISN-a u BiH nema nikakvih problema. Kako je na okruglom stolu zaključio Ivan Tomas iz Croatia osiguranja Ljubuški, u Hercegovini je vrlo česta primjena obrasca Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi. Međutim, problemi se javljaju u banalnim slučajevima. Naprimjer, sudionici u nezgodi trebali bi pored popunjenog izvještaja imati i foto dokumentaciju, uslikati mjesto nezgode iz više uglova te izmjeriti potrebne elemente. Međutim, to automatski dovodi u pitanje opremljenost sudionika, odnosno da li svako od njih sa sobom ima fotoaparat, uređaj za mjerenje i slično.
Stoga je na okruglom stolu, kroz diskusiju, skrenuta pažnja na najvažnije stavke i probleme na kojima bi trebalo poradit, a to su: 
- da je kod svih učesnika izražena određena doza straha od masovne primjene Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi, sve dok se ne počne poštivati premijski sistem, odnosno dok se ne počne zaračunavati malus na premiju osiguranja osiguranicima koji su u prethodnom periodu osiguranja prouzrokovali jednu ili više saobraćajnih nezgoda
- da se nastale štete u kojim ima povrijeđenih lica (nematerijalne štete) ne mogu rješavati putem Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi (prisutan je problem naknadnih prijava ovakvih šteta)
- da se treba definisati imovinski cenzus za materijalne štete, odnosno odrediti visina štete do koje se ista smatra "malom štetom" i može se rješavati putem Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi, uz uslov da su vozila sposobna za nastavljanje bezbijedne vožnje
- da se treba napraviti uputstvo za pravilnu primjenu Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi i/ili da se njegova primjena kvalitetnije reguliše izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi
- da se  policiji prijavljivljuju i šteta koje društva za osiguranje rješavaju po osnovu Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi  
- da postoji ogromna potreba za softverskim povezivanjem, odnosno za jedinstvenom bazom podataka o saobraćajnim nezgodama, koju bi mogli koristiti svi relevantni subjekti te da bi se trebalo što prije pristupiti njenom kreiranju.
 
Prijedlozi za unapređenje korištenja EISN-a
Zbog toga su nakon okruglog stola doneseni zaključci na kojima će članovi Udruženja društava za osiguranje u FBiH u narednom periodu intenzivno raditi kako bi se unaprijedila primjena EISN-a. Zaključci su slijedeći:
- Da će Udruženje, temeljem zaključka Skupštine udruženja, nastaviti širenje i poboljšanje saradnje s Ekspertnim timom FMUP-a i podržavati ga u svim aktivnostima i mjerama koje se odnose na poboljšanje sigurnosti saobraćaja, smanjivanju broja saobraćajnih nezgoda, poboljšavanju kvaliteta i brzine obavljanja uviđajnih radnji i dokumentiranja saobraćajnih nezgoda - sve s ciljem da se od strane društava za osiguranje omogući pravovremena i kvalitetna osiguravajuća zaštita žrtava saobraćajnih nezgoda
- Da se u Udruženju kreira prigodno uputstvo za korištenje Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi koje će društva za osiguranje prilikom ispostavljanja polica osiguranja od automobilske odgovornosti uručivati svojim osiguranicima zajedno s obrascem Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi
- Da se predlaži Ekspertnom timu FMUP-a da razmotri potrebu i opravdanost da Federalni ministar unutrašnjih poslova donese novi Pravilnik o obliku i sadržaju Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi u kojem bi se preciznije propisale obaveze učesnika saobraćajnih nezgoda s malom materijalnom štetom. U vezi s tim, Udruženje predlaže da se Pravilnikom propiše da se malom materijalnom štetom smatraju štete do iznosa od 1.000 KM i da se (bar u prvoj godini primjene novog Pravilnika) i za ove saobraćajne nezgode propiše obavezan izlazak policije na lice mjesta radi dokumentovanja saobraćajne nezgode,  svjedočenja o postignutoj saglasnosti učesnika u pogledu uzroka nezgode kod popunjavanja obrasca i radi obezbjeđivanja uklanjanja vozila s ciljem uspostavljanja normalnog saobraćaja. Udruženje se također zalaže da u takvim slučajevima policija odlučuje da li će ili neće izricati mjeru saobraćajnog prekršaja i/ili dodatno naplaćivati troškove obavljanja uviđaja štete za koju se trebao koristiti Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi. Pored toga, Udruženje se zalaže da se iz preventivnih razloga vodi (makar odvojena) evidencija o saobraćajnim nezgodama čije su naknade šteta vršene temeljem Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi
- Da Udruženje Ekspertnom timu FMUP-a pripremi konkretne prijedloge za poboljšanje kvalitete policijskih zapisnika o uviđajima saobraćajnih nezgoda koji bi se ugradili u program edukacije policajaca koji obavljaju uviđaje i dokumentovanje saobraćajnih nezgoda. Udruženje se zalaže da se ova edukacija obavlja svake godine u masovnijem obimu od uobičajenog i da se u nju uključe tužioci, sudci, vještaci i zaposlenici društava za osiguranje. U tu svrhu Udruženje izražava spremnost da organizovanje ove edukacije podrži dijelom iz vlastitih sredstava o čemu bi se izjasnila Skupština udruženja na temelju zajednički utvrđenog programa edukacije koji bi usaglasili Eksperti tim FMUP-a, Centar za edukaciju sudaca i tužilaca i ovo Udruženje ili temeljem pojedinačnih organizovanja zajedničkih okruglih stolova, seminara i drugih oblika edukacije
- Da se pri Udruženju zaključi Sporazum o formiranju i održavanju Jedinstvene evidencija šteta društava za osiguranje i razmjene podataka o sumnjivim štetama s ciljem uspostavljanja efikasnog sprečavanja prevara u osiguranju u Federaciji BiH i RS, i uspostavljanju kvalitetnije saradnje po tom pitanju s Udruženjima iz okruženja koja su potpisnici Protokola o saradnji u sprečavanju prevara u osiguranju zaključenog u Zagrebu 12. aprila 2011. godine
- Da Udruženje predlaže Ekspertnom timu FMUP-a da na svoje sastanke, kada se razmatraju pitanja od zajedničkog interesa, poziva predstavnike Udruženja s ciljem obezbjeđivanja bržeg, redovitijeg i kvalitetnijeg informisanja Skupštine udruženja i donošenja zaključaka iz njene nadležnosti.