Aon objavio povećanje dividende od 11 posto

Datum objave: 16.4.2018., 10:10
Aon plc, svjetski lider u upravljanju rizicima, posredovanju u osiguranju i reosiguranju te upravljanju ljudskim potencijalima, najavio je danas da je Upravni odbor odobrio povećanje od 11 posto na svoju godišnju novčanu dividendu, koja se plaća tromjesečno na Aonove dionice.
U skladu s porastom dividende, Upravni odbor je odlučio da će novčana kvartalna dividenda biti 0,40 dolara po dionici, što odražava povećanje od 11 posto s prvotnih 0,36 dolara po dionici. Dividenda se isplaćuje 15. svibnja 2018., svim upisanim dioničarima na dan 1. svibnja 2018. godine.