Dunav osiguranje isplatilo dividendu dioničarima

Datum objave: 7.7.2017., 12:56
Dunav osiguranje je danas (7. srpnja) isplatilo dividendu dioničarima po osnovi dobiti utvrđene u godišnjim financijskim izvještajima kompanije za 2016. godinu. Odluku o raspodjeli dobiti za 2016. putem isplate dividendi u bruto visini od 7,43 milijuna eura donijela je Skupština dioničara najveće srpske osiguravajuće kuće.

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su na dan 17. travnja 2017. godine bili upisani u Centralni registar kao zakoniti vlasnici dionica kompanije. Republici Srbiji, kao najvećem pojedinačnom dioničaru, dividenda je uplaćena na račun budžeta u iznosu od 3,36 milijuna dinara, dok je ostalim dioničarima dividenda uplaćena preko Centralnog registra.