HANFA poziva škole, fakultete i udruge na suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti

Datum objave: 2.1.2019., 13:54
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) poziva sve zainteresirane škole, fakultete i druge zainteresirane dionike (npr.  studentske udruge, udruge za zaštitu potrošača, udruge za pravno savjetovanje i sl.) na suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti u području financijske pismenosti.
HANFA već nekoliko godina provodi edukativne aktivnosti povezane s povećanjem financijske pismenosti putem različitih modela suradnje. S namjerom planiranja aktivnosti i resursa HANFA poziva sve zainteresirane da do 15. veljače 2019. prijave svoje projekte za održavanje edukacija i predavanja o temama iz nadležnosti HANFA-e s naglaskom na financijsku pismenost općenito, funkcioniranje financijskih tržišta, upoznavanje s rizicima tržišta i druge relevantne teme.
Interes za suradnju dostavlja se putem elektroničke pošte na e-mail adresu: [email protected] ili poštom na adresu Franje Račkoga 6, Zagreb. Dodatne informacije moguće je dobiti mailom ili na broj telefona 01/6173-493.

Mole se svi zainteresirani da dostave svoj pisani prijedlog za suradnju u kojem će navesti:
•    cilj kojeg namjeravaju postići realizacijom suradnje s HANFA-om
•    očekivane aktivnosti podnositelja prijedloga i HANFA-e tijekom suradnje
•    vremenski okvir očekivane suradnje
•    popis eventualnih drugih dionika tijekom suradnje
•    lokaciju i način ostvarenja suradnje
•    sve druge podatke relevantne  za suradnju.
Više informacija o aktivnostima, djelokrugu i nadležnostima HANFA-e može se pronaći na internetskoj stranici www.hanfa.hr