Hrvatsko tržište osiguranja u lipnju nastavilo rasti

Datum objave: 14.7.2017., 13:37
Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za lipanj 2017. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 4.930.015.394 kn, što predstavlja rast od 2,42% u odnosu na lipanj 2016. godine.

Kretanje premije, lipanj 2016./2017. (u kn)

Struktura ukupne premije po vrstama osiguranja, lipanj 2017.


Neživotna osiguranja
U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 69,00% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 3.401.478.567 kn i viša je 3,36% u odnosu na lipanj prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.057.508.497 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi pad od 0,40% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 21,45% te 31,09% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.003.361.693 kn i niža je 0,60% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno je tijekom šest mjeseci 2017. sklopljeno 1.093.408 polica odnosno 5.509 polica (0,51%) više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prosječna premija u obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 917,65 kn te je 1,10% niža u odnosu na isto razdoblje 2016. kada je iznosila 927,86 kn.

Životna osiguranja
Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.528.536.827 kn, te bilježi rast od 0,38%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 31,00% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 31,63%).

U strukturi najveći udio ima klasično životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.122.620.780 kn, odnosno premijom nižom 5,10% u odnosu na lipanj 2016., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje sa 73,44%, te u ukupnoj premiji s 22,77%. Slijede životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 319.795.797 kn i udjelom u ukupnoj premiji 6,49% uz rast u odnosu na lipanj prethodne godine od 32,91%; dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 67.410.041 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,37% i padom od 3,11%; rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 16.240.918 kn i padom od 39,42% u odnosu na lipanj prethodne godine, te osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 2.469.290 kn i padom od 10,35% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Struktura premije životnih osiguranja, lipanj 2016.


Izvor: Hrvatski ured za osiguranje