HUO: Premija osiguranja 7,28 posto veća u ožujku 2018.

Datum objave: 12.4.2018., 10:38
Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za ožujak 2018. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 2.773.998.709 kn, što predstavlja rast od 7,28 posto u odnosu na ožujak 2017. godine.
Kretanje premije; ožujak 2017./2018. (u kn)

Izvor: HUO


Struktura ukupne premije po vrstama osiguranja; ožujak 2018.

Izvor: HUO

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 68,48% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 1.899.581.548 kn i viša je 7,50 posto u odnosu na ožujak prethodne godine. Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 517.679.884 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 7,89 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 18,66 posto te 27,25 posto u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 486.915.928,23 kn i viša je 7,61 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prva 3 mjeseca 2018. sklopljeno je 494.527 polica odnosno 30.924 polica (6,67 posto) više nego u istom razdoblju prethodne godine. Prosječna premija u obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 984,61 kn te je 0,88 posto viša u odnosu na isto razdoblje 2017. kada je iznosila 976,06 kn.

Životna osiguranja
Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 874.417.161 kn, te bilježi rast od 6,81 posto. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 31,52 posto (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 31,66 posto). U strukturi, najveći udio ima klasično životno osiguranje s premijom u iznosu od 659.826.593 kn, odnosno premijom višom 19,76 posto u odnosu na ožujak 2017., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 75,46 posto, te u ukupnoj premiji s 23,79 posto. Slijede životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 175.464.575 kn i udjelom u ukupnoj premiji 6,33 posto uz pad u odnosu na ožujak prethodne godine od 21,70 posto; dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 34.082.117 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,23 posto i padom od 1,18 posto; rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 4.000.640 kn i padom od 49,89 posto u odnosu na ožujak prethodne godine, te osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 1.043.235 kn i padom od 11,07 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Struktura premije životnih osiguranja; ožujak 2018.

Izvor: HUO