Studenti Ekonomskog fakulteta posjetili „Dunav osiguranje“

Datum objave: 20.12.2018., 9:36
Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posjetili su „Dunav osiguranje“, gdje su od menadžmenta Kompanije saznali kako djelatnost osiguranja funkcionira u praksi. Predsjednik Izvršnog odbora Kompanije „Dunav“ mr. Mirko Petrović kaže da su posjete najboljih studenata Ekonomskog fakulteta dio tradicije i desetljeće duge suradnje fakulteta i „Dunav osiguranja“.
„Beogradski univerzitet je uvek bio izvor znanja, razvoja, iskustva, i naša kompanija se razvijala, napredovala i postizala rezultate zahvaljujući kadru koji je većinom dolazio s Univerziteta u Beogradu“, rekao je Petrović.
Prema njegovim riječima, Kompanija „Dunav“ želi nastaviti tu tradiciju upoznavanjem studenata s poslovima osiguranja, ali i ohrabriti ih da pošalju životopise kako bi započeli karijeru u toj osiguravajućoj kući. Generalni direktor ističe da su se dosadašnja iskustva suradnje fakulteta i Kompanije pokazala kao dobra, jer su, kako kaže, studenti Ekonomskog fakulteta postajali rukovoditelji, kreatori usluga, biznis linija te sudjelovali u osiguranju tržišne pozicije osiguravajuće kuće „Dunav osiguranje“, koja je „danas broj jedan u Srbiji“.

Dekan Ekonomskog fakulteta Branislav Boričić ukazao je na to da studenti te visokoškolske ustanove imaju sjajnu priliku da tijekom završne godine studija obave praksu u trajanju od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci u Kompaniji „Dunav osiguranje“.
„To je dobra i korisna prilika za obje strane, za studente da pravovremeno nađu odgovarajućeg poslodavca, za poslodavca da nađe dobar kadar“, naveo je Boričić.
 Profesorica Ekonomskog fakulteta Jelena Kočović izrazila je zadovoljstvo što menadžment „Dunav osiguranja“ omogućava studentima koji na Ekonomskom fakultetu stječu visok nivo teorijskih ali i praktičnih znanja da to potvrde slušajući predavanje o poslovanju najboljeg osiguravajućeg društva u zemlji.
"Dunav vodi računa o najboljim studenima koji završavaju Ekonomski fakultet, budući da se oni mogu zaposliti u toj kompaniji“, kazala je Kočović.
Dodala je da „Dunav osiguranje“ pruža i stalnu podršku u kontinuiranoj edukaciji, koja se, kako navodi, ističe i u najnovijoj Agendi UN o cjeloživotnom učenju, čiji je cilj da se društvo pripremi za četvrtu industrijsku revoluciju.
Studentica Ekonomskog fakulteta Milica Ilić zahvalila je profesorima fakulteta i Kompaniji na pruženoj prilici da se upoznaju s tržištem osiguranja: „Mi imamo dosta teorijskog znanja, ali bismo voljeli naučiti  kako to da inkorporiramo u posao kada će biti potrebno“, rekla je Ilić.